*stanowiska robotnicze klasyfikuje się zgodnie z głównymi dużymi grupami PKZiSDPRP.

Ukończenie w okresie 6 ciu miesięcy dla pracodawców, kierujących pracownikami oraz odpowiednio roku od podjęcia pracy szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

Szkolenia z okresowe zrealizowane na podobnych stanowiskach pracy u innego pracodawcy, są nadal ważne przy zatrudnieniu u kolejnego.

Szkolenia wstępne przeprowadzone przy zatrudnieniu czasowym, będą nadal ważne, jeżeli kolejna umowa o pracę zostanie zawarta z dniem następnym od rozwiązania poprzedniej.

Osoby zatrudniane na umowy cywilno prawne( zlecenia) przechodzą procedurę szkolenia w sposób udokumentowany w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy organizowanej w firmie lub przez firmę.

Warunkowo można posługiwać się formularzem edytowalnym : Karta szkolenia wstępnego BHP wg wzoru dostępnego w podmenu „Dokumenty do pobrania”Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!