Szkolenia bhp
zabezpieczają pracodawcę przed wypadkami i roszczeniami pracowników

zabezpieczają pracodawcę przed wypadkami i roszczeniami pracowników

Szkolenie bhp – to nieodłączny element funkcjonowania przedsiębiorstw zorganizowanych w formie spółek prawa handlowego, jak też innych firm prowadzonych przez osoby fizyczne.

Jesteśmy jednostką organizacyjną, która od roku 2001 przeprowadza szkolenia w dziedzinie bhp. Działamy, jako placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, funkcjonująca na podstawie przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Działalność gospodarczą, w obszarze szkoleniowym bhp oraz usług doradczych z tej gałęzi prawa pracy i interdyscyplinarnych nauk jej otoczenia, prowadzimy od roku 1998 r.

Założycielem firmy jest Jan Skoczylas. Jego doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, sięga roku 1973, kiedy to rozpoczął pracę, jako służba BHP.

Faktyczna praca i rzeczywiste bogate doświadczenie w różnych branżach gospodarki narodowej (budowlana, papiernicza, maszynowa, elektroenergetyczna, leśna, drzewna i meblarska, górnictwa odkrywkowego, chemiczna, rolna, transportowa, mechanika samochodowa, oświatowa i handlowa oraz administracyjna), stanowi podwaliny i gwarancję rzetelnego zrealizowania usług doradczych oraz szkoleń bhp.

Nasze consultingowo-doradcze usługi bhp oparte są na własnym, wieloletnim doświadczeniu, i rzeczywistych studiach przypadków zdarzeń, które miały miejsce w życiu i praktyce przedsiębiorców oraz innych podmiotów gospodarki narodowej.

My nie musimy się uczyć profesji, my ją znamy i potrafimy zdobyte doświadczenie dobrze wykorzystać w praktycznym działaniu i interesie naszych klientów.

Mając na względzie ciągłe doskonalenia oraz wprowadzanie do polskiego obiegu prawnego ustawodawstwa europejskiego; jak również osiągnięć nauk interdyscyplinarnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy; dostosowaliśmy nasze działania szkoleniowe i usługowe do przyjętych wymogów i dobrych praktyk z tej dziedziny.

Nie mamy wątpliwości, że sprawdzone i udoskonalone przez lata w krajach wysoko rozwiniętego uprzemysłowienia oraz usług, kierunki i wypracowane procedury działania w zakresie bhp, są właściwe dla przedsiębiorców w Polsce.

Mamy jednak świadomość, że polskie realia gospodarcze oraz uwarunkowania społeczne, nie zawsze pozwalają właścicielom firm na pełne spełnianie wymogów obwiązującego prawa pracy i technicznych przepisów bezpieczeństwa.

Jedyne, co mamy w miarę ułożone w naszym kraju, to działanie organów nadzoru nad warunkami i bezpieczeństwem pracy.

Jak wszyscy wiedzą PIP czy PIS albo też inne służby publiczne, potrafią skutecznie egzekwować prawo, które nie zawsze jest logiczne, spójne i właściwie skonstruowane, lub zrozumiałe dla przedsiębiorców.

W założeniu Kodeksu Pracy pracodawcą ma pomagać obsługa doradcza, jaką jest służba bhp lub osoby wykonujące zadania tej służby.

Odświeżenie kwalifikacji służby bhp oraz zmiany dotyczące możliwości wykonywania zadań służby bhp, wynikające z parcia na doskonalenie kształcenia na poziomie średnim i wyższym, to działania słuszne. Niezrozumiałe jest jednak przyjmowanie, iż technik BHP w celu należytego wykonywania zawodu o kodzie 325509 Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności dla Potrzeb Rynku Pracy ; powinien ukończyć jednokwalifikacyjne studium podyplomowe w wymiarze 1200 godzin lekcyjnych [dodatkowo 160 praktyki w terenie wg standardów MEN i opracowania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej] obejmujących : zagadnienia techniczne, społeczne, prawne i inne. Tymczasem absolwent studiów podyplomowych przez dwa semestry, w trybie zajęć cyklicznych, ukończy takie studia (programowo uczestnicząc w min. 80% zajęć), w wymiarze łącznym 206 godzin ( przykład programu> strona www Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Nie ma przy tym znaczenia czy posiada on jakąkolwiek wiedzę i wyobraźnię techniczną.

Naszym przesłaniem jest pomaganie przedsiębiorcom i innym podmiotom organizacyjnym, w realizacji obowiązków dotyczących bhp. Faktyczna pomoc ze strony adeptów, aplikujących na specjalistów bhp jest, bowiem w dużej mierze problematyczna, jeśli nie twierdzić, że wątpliwa.

Priorytetowe zadania związane z ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej; nie zawsze pozwalają na to, aby początkujący adept nabywał praktycznego doświadczenia i umiejętności służby bhp w organizacji, która wymaga już posiadania takich wyuczonych cech. Swoje umiejętności i doświadczenie, winni oni kształtować w dobrze zorganizowanych zakładach pracy, jako służba bhp. Dopiero później, próbować uprawiania działalności gospodarczej, na rzecz małych przedsiębiorców.

Z całym szacunkiem odnosimy się tutaj do absolwentów studiów kierunkowych z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem pracy; zakładając, iż w wyniku kilkuletniej nauki, nabyli dużo wiedzy teoretycznej.

Przypominamy jednak pracodawcom , iż zadania służby bhp zgodnie z: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bhp , są jednakowe dla absolwentów: studiów , studiów podyplomowych, techników bhp.

Jest jeszcze jedna okoliczność, którą pracodawcy muszą sobie uświadomić.

KODEKS PRACY zawiera poniższą dyrektywę prawną:

Podstawowe obowiązki BHP pracodawcy
Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

Dlatego też, my zupełnie za darmo, oferujemy serwis poszkoleniowy, polegający na stałym doradztwie na tematy bhp. To nas zdecydowanie wyróżnia na tle setek firm oferujących czyste szkolenie bhp albo drogie płatne outsourcingowe usługi i doradztwo bhp.

W ramach współpracy- naszym klientom oferujemy stały, bezpłatny dostęp do firmowych serwerów, na których są zgromadzone materiały dydaktyczne pozwalające na samodzielną realizację szkoleń bhp – bezpośrednio przez pracodawców we własnych firmach.

My zapewnimy Wam, wszystkie niezbędne do tego uprawnienia oraz materiały dydaktyczne.

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!