Blog

DUŻY PAKIET DLA PRACODAWCY ( w cenie dodatkowo – szkolenie okresowe bhp dla pracodawcy, metodyka instruktaży stanowiskowych, procedury pożarowe i ewakuacyjne, instrukcje i szkolenie z I-szej pomocy przedmedycznej

DUŻY PAKIET DLA PRACODAWCY ( w cenie dodatkowo – szkolenie okresowe bhp dla pracodawcy, metodyka instruktaży stanowiskowych, procedury pożarowe i ewakuacyjne, instrukcje i szkolenie z I-szej pomocy przedmedycznej dla wyznaczony w zakładzie pracy pracowników.

Pakiet obejmuje szkolenie pracodawcy samodzielnie wykonującego zadania służby bhp w swoim zakładzie pracy ( zatrudnienie w zależności od branży i grupy ryzyka wypadkowego w/ g    ZUS  DO 50 OSÓB w handlu, hotelarstwie, usługach drobnych, mechanice samochodowej szkołach niepublicznych, administracji , turystyce i wielu innych – trzeba zatelefonować i uzgodnić profil zakładu – poinformujemy czy jest możliwość w Twoim zakładzie pracy spełnić ten warunek prawny)   lub do 10 w  branżach szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia np. budownictwo, przemysł  mechaniczny.

Dodatkowo ukończycie szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz jeszcze trzecie szkolenie z metodyki prowadzenia instruktaży bhp. To ostatnie jest potwierdzane na druku zaświadczenia w/g wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej ( obecnie Edukacji i Nauki)

W pakiecie dostęp do naszych materiałów szkoleniowych w chmurze cyfrowej oraz dokumentacji szkoleniowej, na jaka skłądają sie programy szkoleń, edytowalna Kareta Szkolenia Wstępnego z konformacjami uzupełniającymi jak też inne dokumenty pracownicze z tego obszaru.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!