Blog

Szkolenia bhp a podatek Vat i dochodowy

Usługi BHP nie są zwolnione z Vat, ale same szkolenia tematyczne wyszczególnione w przepisie szkoleniowym, tak są zwolnione.

         Służba bhp ma za zadanie doradztwo dla pracodawcy, jest to zapisane w kodeksie pracy, zatem osoby  i osoby realizujące doradztwo przypisane tej służbie w ramach świadczenia usług, są zobowiązane zgłosić się do Urzędu Skarbowego i uzyskać nr NIP . Zgodnie z niedawno znowelizowanymi przepisami szkoleniowymi do działań w zakresie usług i jednocześnie  szkoleń bhp, są jedyne upoważnione formalnie, takie podmioty , które działają w systemie działalności gospodarczej z tego obszaru.

         Osoby te muszą się wykazać nie tylko wykształceniem kierunkowymi ale również odpowiednim stażem pracy, który decyduje o doświadczeniu oraz umiejętnościach. Jednocześnie są zobowiązane ukończyć szkolenie doskonalące dla wykładowców dziedziny bhp. Tego przepisu wstydliwie nie przestrzegają m. inn. Inspektorzy Pracy, którzy  na zasadzie fuchy, podobno za zgodą przełożonych, zajmują się czasami szkoleniami bhp. Formalnie to, że są etatowymi Inspektorami Pracy, wcale ich nie upoważnia do świadczenia tego typu usług , bez tej dodatkowej kwalifikacji zawodowej. Inspektorem można zostać po 3 miesiącach szkółki doskonalącej. Na tej szkółce nie ma rozbudowanego przedmiotu metodycznego w zakresie kształcenia i nie wydaje się zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla wykładowców. Inspekcja Pracy nie jest zresztą do tego powołana.  Szkolenie wstępne to nie tzw. doskonalenie zawodowe BHP mające na celu uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy. Jest realizowane w zasadzie poprzez służbę BHP -działania służby BHP są oparte na rozporządzeniu Rady Ministrów oraz zapisów z Kodeksu Pracy – jest to przede wszystkim działanie doradcze jako takie – dlatego czynności realizowana przez służbę BHP nie może być zwolniona z Vat- ponieważ to normalna usługa doradcza, chociaż ma w nazwie tzw. instruktaż ogólny.

         My z Vat jesteśmy zwolnieni przedmiotowo  jako podmiot działający w systemie oświatowym i to jest uwidocznione na fakturze  z odpowiednią dla nas podstawą prawną ( inne podmioty gospodarcze są zwolnione w przypadku tylko samych szkoleń bhp, przywołanych w ustawie, dot. specyficzny inny przepis ) – jednak instruktaż to działania służby bhp  o charakterze doradczym i nie może być zwolniony. Tym bardziej, iż organizatorem szkolenia wstępnego ogólnego ZAWSZE  będzie pracodawca i tam MUSI  być jego identyfikacja na  Karcie szkolenia BHP , a służba BHP / specjalista zewnętrzny/ wykonuje usługę przedstawioną w stosownych przepisach na jego rzecz, mającą charakter doradczy dla pracownika i pracodawcy. Szkolenia okresowe organizowane są natomiast bezpośrednio przez podmioty zewnętrzne na zlecenia pracodawcy i wówczas mogą być zwolnione z Vat . Takie jest nasze stanowisko wynikające z zapisów Ustawy o Vat oraz innych przepisów dot. służby BHP oraz szkoleń BHP. Dla zasady czynnościami niezbędnymi dla rozpoczęcia pracy jest usługa lekarza medycyny pracy , a jakoś nie jest zwolniona z Vat, chociaż zapisana w Kodeksie Pracy. Poza tym Pracownik, który podlega szkoleniu BHP w ramach instruktażu ogólnego i następnie stanowiskowego, JUŻ PRACĘ ROZPOCZĄŁ , a nie będzie rozpoczynał. Ponieważ nie można go szkolić przed datą zawarcia umowy o pracę, gdyż byłby to oczywisty nonsens i niezgodność z zapisami prawa.

        Wiem, że były jakieś tam interpretacje czy wyjaśnienia w tej sprawie ,  jak zmieniano Ustawę o Vat , jednak co do zasady nas to nie interesowało, ponieważ w naszym przypadku i tak działał art. 43, ust.1, pkt. 26 a. Ustawy o Vat. Doradztwo zaś, do którego jest zaliczany instruktaż ogólny , rozumiany często jako kwalifikowane szkolenie  BHP, chociaż ma charakter doradczy i informacyjny dla pracownika a tym samym dla pracodawcy, który go zatrudnia. To wynika z istoty jego programu i w ogóle założeń jego prowadzenia. Dopiero szkolenia okresowe mają na celu uzupełnienie wiedzy, wiadomości i umiejętności, ale nie nabytych w trakcie tego instruktażu, lecz w procesie kształcenia zawodowego ( tak jest od roku 2005 r., takie zapisyw Kodeksie Pracy)

1 thought on “Szkolenia bhp a podatek Vat i dochodowy”

  1. to jest bardzo cenna informacja . Wiele firm nie ma zielonego pojęcia, biorąc się za usługi bhp czy też szkolenia, jakie są prawne , fiskalne podstawy ich gospodarczego funkcjonowania w branży.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

10 + 16 =

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!