Blog

Pośrednictwo w kontaktach z organami nadzoru na bezpieczeństwem, prawem pracy i higieną pracy

Pośrednictwo w kontaktach z organami nadzoru na bezpieczeństwem, prawem pracy i higieną pracy, w naszym przypadku polega na podjęciu wspólnych ustaleń jakie przyjąć strategie i kierunki działania z podmiotami nadzoru nad bezpieczeństwem higieną pracy oraz ochronną zdrowia i życia pracowników. Sam kontakt oparty jest na pełnomocnictwie do podejmowania określonych czynności bezpośrednich lub elektronicznych ( co w czasach zagrożeń wirusowych jest koniecznością i dopuszczalne). Pozwala to , również na ograniczenia bezpośredniego oddziaływania kontrolującego na kontrolowanego, który często jest pozbawiony szczegółowej wiedzy prawnej i doświadczenia a tym samym łatwo się poddaje sugestią. Proszę pamiętać, że kontrolujący to też pracownicy, którzy muszą się swoją pracą wykazać przed przełożonymi. To nie działanie w wyniku powołania, lecz normalne czynności celem zarobkowania. Kierunki rozwoju zawodowego ludzie sobie sami wybierają.

Każdy może zostać inspektorem pracy czy też inspektorem sanitarnym jeśli ma minimalne wykształcenie zawodowe wymagane w branży i przejdzie dodatkowe szkolenia doskonalące w  zawodzie. W Polskiej Klasyfikacji zawodów i specjalności dla Potrzeb Rynku Pracy istnieje kod 242214 i jest on przypisany zawodowi Inspektor Pracy a kod 325514 to Inspektor Sanitarny.

Większość pracodawców, których kontroluje PIP czy PIS, jest przerażonych wiedząc jednocześnie, iż nie do końca mają uporządkowane zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, albo nie zdają sobie sprawy jak powinni je mieć zorganizowane i udokumentowane. Wówczas możemy pomóc, często na zasadzie wyprzedzania działań po stronie kontrolujących. Co do zasady, przed rozpoczęciem kontroli , są bowiem oni zobowiązani złożyć upoważnienie i wyznaczyć działania w tak zwanym żądaniu lub zawiadomieniu, które wskazuje, jaką należy przygotować dokumentację do kontroli.  Wówczas dają nam, często świadomie, czas na uporządkowanie elementarnych obowiązków. Tym samym już uzyskują zamierzony efekt kontroli. Nie zawsze bowiem chodzi i nałożenie grzywny, lecz czasami o pouczenie pracodawcy i danie mu szansy na uregulowanie swoich obowiązków. Nie dotyczy to oczywiście działań na wypadek stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia lub kontroli prawidłowości zatrudnienia cudzoziemców. Wówczas kontrola może nastąpić  bez zawiadomienia na podstawie legitymacji służbowej.

Warto zatem wiedzieć jak się przygotować do kontroli PIP czy kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowa Inspekcja Sanitarna kojarzy się przede wszystkim z higieną komunalną i żywności. Jednak działają też sekcje zajmujące się higieną w pracy z zakresu dostosowania warunków do ochrony zdrowia zatrudnianych przed czynnikami szkodliwymi oraz uciążliwymi i w konsekwencji choroby zawodowe , które generują bardzo duże koszty społeczne.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!