Blog

Obsługa BHP; P. poż. – stała od – 50 zł m/c. Roczna zryczałtowana

Obsługa BHP – stała od – 50 zł m/c. Roczna zryczałtowana.  Oczywiście jest to cena wyjściowa, która może wzrosnąć w oparciu o zawartą umowę oraz zakres działań i czynności faktycznych do stałego wykonywania jak również częstotliwości tego wykonywania. Całość może być uzależniona w firmie od rotacji pracowniczej oraz stanu zatrudnienia. W zależności od rodzaju firmy jak, również jej branży możliwe i konieczne będzie wykonywanie wszystkich czynności i zadań przypisanych służbie bhp w rozporządzeniu rady ministrów w sprawie tej służby. Bardzo często te czynności nie maja sensu lub wręcz nie muszą być wykonywane. To rozporządzenie było tworzone w nieco innych realiach gospodarczych kiedy , co do zasady uznawano, że zdecydowana większość firm w Polsce to duże zakłady pracy zorganizowane w sposób wzorowy i w/g standardów rodem z USA lub bardzo rozwiniętego ” socjalizmu”. Poważnie w tamtym czasie organizacja pracy była czasami bardzo dokładna i spełniała standardy światowe a nawet je “przerastała”.

Nie mówimy o dużych korporacjach i ich standardach w obecnych czasach. Większość małych, mikro i średnich firm produkcyjnych czy usługowych działa na zasadzie rozpędu i stylu pracy właściwego dla ich właścicieli, wywodzących się najczęściej z okresu przekształceń własnościowych. Dopiero teraz po wielu latach zmieniają się role i starych właścicieli zastępują ich synowie, córki lub po prostu zdają sobie sprawę , że nie są już w stanie prowadzić firmy w tzw. ” kieszeni” i muszą zatrudniać osoby, młode z wykształceniem i umiejętnościami, którym nie mogą dorównać. To oczywiście moje zdanie oparte na wieloletnim doświadczeniu zawodowym, które sięga lat już ponad 50 / fakt. Ja jednak ewaluowałem zawodowo , gdyż mnie do tego zmusiło życie , nie tak jak przysłowiowy krawiec czy szefc, robiący to co musi, umie i inaczej nie potrafi ani też nie ma możliwości technicznych. Co najwyżej może zmieniać maszyny do szycia na nowoczesne i ograniczać zatrudnienie.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!