Blog

Okresowe szkolenia bhp dla robotników realizowane w formie instruktażu na stanowisku pracy

Okresowe szkolenia bhp dla robotników realizowane w formie instruktażu na stanowisku pracy. Przepis szkoleniowy bhp jednoznacznie określa, że szkolenia okresowe dla stanowisk robotniczych musza się odbywać w formuje instruktażu na stanowiskach pracy. Często nie jest to możliwe aby realizować  instruktaż trwający min. 8 godzin lekcyjnych można było zrealizować na stanowiskach pracy pracowników. Osoby mające wyobraźnie doskonale wiedzą o co chodzi- np. 20 osób nie będzie siedziało na obrabiarkach do metalu w swoim zakładzie produkcyjnym i słuchało wykładowcy instruktora , który często nie mam nawet możliwości posłużyć się środkami przekazu elektronicznego, np. prezentacjami. Przepis jest z roku 2005 i jak na razie nikt nie zamierza go zmieniać. Wydawać by się mogło, że w roku 2005 zakładano , że robotnicy to matoły, którym jak się do głowy werbalnie nie wbije wiedzy to nic nie będą wiedzieć. Oczywiście wszelki reguły prawidłowej metodyki prowadzenia instruktaży oraz osiągnięcia dydaktyki wskazują, na to , iż samo przekazywanie ustne informacji nie dociera do słuchaczy i nie jest zapamiętywane w co najmniej 90 %

Wpływ sposobu i metod przekazywania wiedzy z dziedziny BHP na zapamiętywane treści oraz dobór metod nauczania obrazuje poniższa tabela.

% zapamiętanej wiedzy

Droga odbioru

10%

Słuchanie

20%

Widzenie

50%

Słuchanie i widzenie

70%

Mówienie

90%

Mówienie i działanie

Zgodnie z zasadą wypowiedzianą publicznie 18 11 2016 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego (Konstytucja dla Biznesu), wszystko co nie jest jednoznacznie zabronione w przepisach może być realizowane w interesie społecznym i prawnym tak jak to jest wygodne pracodawcą i nie wywołuje negatywnego skutku. Dosłownie co nie jest zabronione jest dozwolone. W pakiecie Konstytucji dla Biznesu obowiązuje zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate). Nic zatem nie stoi na przeszkodzie aby dla stanowisk robotniczych, jeśli jest to możliwe i wygodne dla samych pracowników i ich pracodawców, instruktaże bhp, prowadzić w formule kształcenia na odległość,  np. przy pomocy dostępnych od jakiegoś czasu narzędzi internetowych oraz środków pracy w dyspozycji szkolącego instruktora czy też wykładowcy. W dobie koronawirusa odroczono obowiązek szkoleń BHP do czasu ogłoszenia ustania stanu epidemicznego w Polsce. Może on długo nie ustać a pracownicy bez dopływu świeżej wiedzy i aktualizacji z  obszaru dot. zasad bhp , przepisów bhp, przepisów pożarowych i metod organizacji oraz udzielania I-szej pomocy przedmedycznej, będą w stanie raczej błogiego spokoju i niewiedzy. Tym samym zawsze mogą stwierdzić, że czegoś nie wiedzieli i nikt im tego nie przypomniał albo uzmysłowił i obciąży to tak czy siak pracodawcę. Więc szkolenia realizowane przy wsparciu metod obecnie dostępnych dla każdego , będą tak samo ważne i skuteczne. Jest jednak warunek –  muszą się zakończyć egzaminem najlepiej potwierdzonym na piśmie przez samego pracownika. Będzie to podstawa do wystawienia zaświadczenia czy też karty szkolenia wstępnego.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!