Blog

Okresowe szkolenie bhp- cena dla pracowników administracyjno biurowych

Okresowe szkolenie bhp- cena dla pracowników administracyjno biurowych / Ponieważ grupa pracowników administracyjnych i biurowych została w znowelizowanym prawie szkoleniowym z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy , wydzielona, warto wiedzieć, że to szkolenie dotyczy typowej administracji biurowej zatrudnianej z udziałem sprzętu komputerowego, z monitorami ekranowymi. Więc jest dedykowana dla pracowników, którzy stale i w pełnym wymiarze pracują w biurach lub przy czynnościach obsługi administracyjnej tych biur i firmy , która ich zatrudnia. Obecnie , w  związku ze zmiana przepisów kodeksu pracy, niektórych pracowników zatrudnianych na takich stanowiska można nie szkolić już okresowo z dziedziny BHP. Nie jest to jednak przepis, który jednoznacznie wszystkich takich pracowników , bez względu w jakiej firmie  pracują, zwalnia ze szkoleń a w zasadzie zwalnia pracodawców z ich organizacji i przeprowadzania. Wszystko zależy od kategorii grupy ryzyka, Regonu pracodawcy i Polskiej Klasyfikacji Działalności. Pracownicy zatrudniani w firmie budowlanej na takich typowych stanowiskach nie będę zwolnienie z tego typu szkolenia. Pracownicy zatrudniani w administracji urzędów publicznych/ będą zwalniani . Jednak ostateczne zwolnienie jest uzależnione, w związku z dyrektywami kodeksu pracy, od tego czy w ocenie ryzyka zawodowego dla tego stanowiska znajdzie się zapis, że charakter pracy w zasadzie nie wymaga wiedzy o szkodliwościach i uciążliwościach związanych z pracą w biurze. Praca siedząca, czy z udziałem monitora ekranowego , jeśli jest stała i długotrwała w skali dnia roboczego, jest pracą uciążliwą a niektóre jej aspekty mogą stanowić o szkodliwości. Podobnie praca w stresie jest pracą zdecydowanie uciążliwą , ponieważ stres ma bezpośredni wpływ na stan zdrowia i sprawność umysłowa oraz manualną. Żaden zdrowy na umyśle zawodowy pracownik służby bhp, uczestniczący w ocenie ryzyka zawodowego, nie powinien przystać na stwierdzenie, że dana praca administracyjno biurowa  z udziałem czynnika uciążliwego czy szkodliwego jest pracą, gdzie w tej ocenie  dokona się takich zapisów i wskaże , że nie będą już nigdy wymagane szkolenia okresowe bhp.

Tak naprawę to celem zmian były oszczędności w sektorze publicznym , szczególnie urzędach państwowych, sądach, prokuratorach , policji, urzędach samorządowych itp. Proszę jednak pamiętać, że w takich instytucjach pracują jednak ludzie przy biurkach, których ewidentnie należy zaliczać do grupy pracowników innych niż administracyjno biurowych chociaż pracują przy biurku , dla których szkolenia okresowe bhp są wymagalne. Przykład- prokurator i BHP , pracujący w ewidentnych narażeniach biologicznych i psychicznych versus pracownik sekretariatu w prokuraturze, którego praca ogranicza się do układania akt spraw i ich archaizowania albo przekazywania dalej zgodnie z dyrektywą  przełożonego.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!