Blog

Szkolenie okresowe pracowników służby BHP lub osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie okresowe pracowników służby BHP lub osób wykonujących zadania tej służby. Ta oferta dotyczy pracodawców którzy uzyskali uprawnienia samodzielnego wykonywania zadań służby bhp w swoich firmach, służby bhp w zakładach zatrudniających pow. 100 osób lub mniej jeśli ją pracodawca ustanowił i zatrudnia etatowo, specjalistów bhp, starszych inspektorów bhp po upływie wcześniejszego uprawnienia , który wynosi max. lat 5. Warto , również wiedzieć, że ukończenie studiów podyplomowych z dziedziny BHP, nie daje jednocześnie uprawnień do realizacji zadań i uprawnień przypisanym służbie bhp w Rozporządzeniu Rady Ministrów, jeśli program studiów nie obejmował dokładnie wszystkich zagadnień objętych ramowym programem szkolenia okresowego służby bhp oraz osób wykonujących jej zadania. Zadania wykonuje zatem specjalista bhp, st. inspektor bhp, pracodawca samodzielnie wykonujący zadania przypisywane służbie BHP, pracownik z uprawnieniami zawodowymi, któremu w zakładzie, w ramach obowiązków służbowych,  powierzono dodatkowo wykonywanie zadań służby bhp. Inna tematyka programowa, często praktykowana i wygodna organizatorom szkoleń na studiach podyplomowych, wynikająca z posiadanych zasobów wykładowców i ich specjalizacji, zobowiązuje, w przypadku możliwości podjęcia pracy w zawodzie, do niezwłocznego ukończenia szkolenia okresowego a nie czekania 5 lat po ukończeniu studiów podyplomowych, na spełnienie tego obowiązku.  Takich informacji nie przekazuje się uczestnikom studiów podyplomowych w dziedzinie bhp. Dobrze przygotowani do zawodu absolwenci,  znający prawo pracy, wiedzą jednak o takiej potrzebie szukając kursów w Internecie. Rzadko  są one organizowane stacjonarnie i są wówczas zdecydowanie drogie, czasami wyjazdowe a nie lokalne. Prawo pozwala na ich ukończenie w ramach samokształcenia kierowanego, które bez problemów zorganizujemy Wam w ramach ścieżki indywidualnej/ nie zbierając grupy czyli rozpoczynacie szkolenie ad hoc, jeśli macie czas i konieczność szybkiego ukończenia.  Starzy zawodowo ” behapowcy” spełniają ten obowiązek formalnie, ponieważ szkolenie ma na celu aktualizację wiedzy i umiejętności. Jeśli ktoś pracuje zawodowo w branży BHP to musi i tak na bieżąco znać przepisy oraz inne informacje tematyczne, uzupełniając obecnie wiedzę przy pomocy przekazów z Internetu. Tutaj ostrzegamy aby nie korzystać z wątpliwych blogów czy stronek www, które mają tak naprawdę na celu pozycjonowanie zupełnie innej witryny internetowej, zlecającego opracowywanie tekstów copywirterskich ,  umieszczanych  w tych informacjach. Jednak są strony bardzo profesjonale, aczkolwiek często nie do końca w swoich artykułach problemowy przekazujących konkretną wiedzę a nie własne interpretacje, czasami celowe, autorów.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!