Blog

Szkolenie okresowe pracodawców realizowane w formule samokształcenia kierowanego ważne 5 lat

Szkolenie okresowe realizowane w formule samokształcenia kierowanego ważne 5 lat. To jest obowiązkowe szkolenia dotyczące każdego pracodawcy, bez względu na to czy zatrudnia osobę wykonującą u niego zadania służby bhp lub specjalistę  spoza zakładu pracy, a również wówczas kiedy zatrudnienie ( pow. 100 pracowników) zobowiązało go do zorganizowania służby bhp etatowej. Wszelkie dokumenty szkoleniowe autoryzowane przez pracodawcę bez tego szkolenia będą nieważne.

Obowiązek oczywiście , podczas kontroli, egzekwuje Państwowa Inspekcja Pracy. Przy okazji , to, że inspektor podczas kontroli nie wskazał na jakąś nieprawidłowość nie znaczy, iż w zakładzie pracy wszystko jest ok i nie musicie spełniać obowiązków prawnych, których podczas kontroli nie wykazano jako niewykonywalnych. Inspektor ma najczęściej listę kontrolną i nią się kieruje podczas kontroli. Kolejny inspektor wskaże Wam nieprawidłowość i może nałożyć grzywnę w wysokości 2000 zł.

Co do zasady prawnej Inspekcja Pracy nie jest po to aby Wam organizować formalnie obowiązki w dziedzinie bhp, lecz po to aby sprawdzić czy są one prawidłowo i terminowo realizowane !!!.

Należy przy tym wiedzieć, że jedynie to pracodawca odpowiada za stan bhp w swojej firmie i nie może tego obowiązku i odpowiedzialności przenieść na specjalistów spoza zakładu pracy ani innych pracowników.

 

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!