Blog

Szkolenie osób wyznaczonych do działań w zakresie gaszenie pożarów i ewakuacji

Szkolenie osób wyznaczonych do działań w zakresie zapobiegania pożarom i prowadzenia ewakuacji. Pracodawcy muszą takie osoby wyznaczyć w swoich zakładach pracy na każdej zmianie, jeśli taki rozkład pracy jest stosowany. O podstawach prawnych dokładnie się rozpisaliśmy we wpisie dotyczącym wyznaczania i szkolenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Zatem ta problematyka prawną pomijamy w tym naszym wpisie. Ważnym jest aby pracodawcy a często jednocześnie właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych i budynków, w których jest wykonywana praca , wiedzieli, że jeśli ubezpieczają obiekt czy budynek to jednocześnie poświadczają ubezpieczycielowi, że spełnia lub spełnił wszystkie prawne obowiązki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciw pożarową. To takich obowiązków należy zabezpieczenie środków podręcznych i urządzeń do gaszenia pożarów ale też organizacji podejmowania się tych czynności przez pracowników. Po pożarze często ubezpieczyciel zapyta czy takie osoby były wyznaczone, szczególnie wówczas jeśli nikt nie podejmie się ugaszenia pożaru w zarodku a pożar szybko się rozwinie i obejmie budynek czy cały obiekt ( np. magazyn otwarty pod wiatą), Jeśli nie udowodni się, że takie osoby były wyznaczone i przeszkolone to ubezpieczyciel pokażę, Wam ” przysłowiowego “figusa” i wyłączy swoją odpowiedzialność za zdarzenie, do którego przyczynił się sam pracodawca. Trzeba wiedzie, iż te wyznaczone osoby mają za zadanie nie gasić pożary lecz przede wszystkim im zapobiegać i w razie potrzeby zorganizować i przeprowadzić ewakuacje ludzi- pracowników. Jeśli zginą w pożarze osoby to prokurator podejmie czynności zmierzające do ustalenia czy pracodawca nie przyczynił się w skutek działania lub zaniechania do ich śmierci czy też utraty zdrowia. Zaniechaniem będzie miedzy innymi brak wyznaczenia i przeszkolenia takich pracowników, do czego zobowiązuje go akurat prawo pracy a nie przepisy pożarowe. Warto też wiedzieć, że kontrola pracowników służby prewencyjnej Państwowej Straży Pożarnej , nie zajmuje się tym zagadnieniem, ponieważ ich prerogatywy ograniczają się w zasadzie do przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej i wielu przepisów wykonawczych z tego obszaru. Państwowa Inspekcja Pracy też ma to zagadnienie w głębokiej nieuwadze. Jeszcze się nie spotkałem z jakimkolwiek środkiem prawnym, w którym to zagadnienie było by wskazane jako nieistniejące lub podjęto decyzje o jego wykonaniu. Cóż tak jakby śmierć w wyniku pożaru nie była wypadkiem przy pracy, jeśli zdarzenie miało miejsce podczas prascy- przecież oczywiście tak nie jest. Zatem, pracownicy wyznaczeni do zapobiegania pożarom i prowadzenia ewakuacji muszą też zostać dodatkowo przeszkoleni z tego zakresu. Zwykła standardowe szkolenie wstępne czy też okresowe bhp , nie zapewnia norm czasowych na realizacje problematyki zapobiegania pożarom i ewakuacji. Oczywiście właściciel , użytkownik zarządca ( w tym oczywiście pracodawca ) ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pożarowe wszystkim osobą przebywającym w danym budynku czy na określonym obszarze ( np. parking zakładowy) i ich odpowiednio poinstruować- co wynika z Ustawy o ochronie pożarowej . Często tzw.  firmy ” szkoleniowe” prowadząc intensywne kampanie telefoniczne wręcz zastraszają pracodawców, informując , że to oni właśnie powinni takie szkolenie ukończyć , oferując łatwe uzyskanie ” certyfikatu” a jeśli nie to będą zmuszeni poinformować straż pożarną albo Inspekcję Pracy. Zastraszony pracodawca decyduje się- przyjeżdża kurier i za pobraniem np. 600 zł. przekazuje kiepskie materiały ” szkoleniowe” i ten tak zwany z angielska ” certyfikat” na ładnym papierze. To nie jest nic wart Świstek, ponieważ przede wszystkim to nie pracodawca musi i może takie szkolenie ukończyć i sam się wyznaczyć do zapobiegania pożarom i ewakuacji . To jest ewidentne naciąganie. Pracodawca nie może substytuować wyznaczenia pracowników, gdyż prawo pracy mu tego zabrania. Może jedynie wówczas te czynności wykonywać sam jeśli zatrudnia wyłącznie osoby niepełnosprawne lub tylko młodocianych celem przyuczenia do zawodu albo odbycia praktyki. Warto więc ukończyć dobre szkolenie okresowe bhp dla pracodawcy i wiedzieć jakie przepisy prawa pracy obowiązują w tym zakresie.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!